Spedice,mezinárodní kamionová doprava a logistika se specializací na přepravu kusových zásilek do Řecka, Bulharska, Rumunska, Turecka, Srbska a Makedonie

Společnost GTL, spol. s.r.o. (dále jen GTL) nabízí služby v oblasti spedice, mezinárodní kamionové dopravy
a logistiky. Doménou firmy je přeprava kusových zásilek - sběrná služba.

Naše motto: "Snadná cesta na Balkán"

Firma se specializuje především na přepravu zásilek do/ze zemí Balkánského poloostrova. Jedná se o tyto služby: doprava zboží do Řecka a na Kypr, do Turecka, doprava zboží do Bulharska a Rumunska (import, export, celovozové zásilky i sběrná služba). Dále firma rozvíjí svoji činnost v Makedonii a Srbsku, v současnosti zde nabízí exportní sběrnou službu a celovozové přepravy v exportu i importu.

Výhodou GTL je mezinárodní tým zaměstnanců a přímí zástupci ve výše uvedených zemích, nejedná se pouze
o výhodu spojenou se znalostí tamních jazyků, ale také lepšímu pochopení a přizpůsobení se mentalitě zahraničních odesílatelů, příjemců, zákazníků a partnerů.

Spedice - Mezinárodní kamionová doprava,, sběrná služba, kusové zásilky a přeprava zboží

Společnost GTL poskytuje svým zákazníkům komplexní služby v oblasti dopravy a spedice (import, export, celovozové zásilky, sběrnou službu, včetně zajištění přepravní dokumentace, kontaktů a celních služeb).
Doprava a logistika je zajišťována zejména mezi Českou Republikou, resp. Slovenskem a následujícími zeměmi: Řecko, Kypr, Turecko, Bulharsko, Rumunsko.

Přeprava kusových zásilek (sběrná služba) probíhá v několika fázích:
1. svoz zásilky od odesilatele na daný terminál
2. kompletace jednotlivých zásilek k přepravě do cílové země
3. doprava zásilek na terminály v příslušných destinacích
4. rozvoz (expedice) zásilek ke konečnému příjemci

Firma GTL se snaží přizpůsobit přepravní služby a vyhovět požadavkům svých zákazníků na konkrétní přepravy zásilek. Je tak zajištěn individuální přístup ke každému z nich.

Doprava zboží - Logistika - Skladování

Mezinárodní kamionová doprava patří mezi základní služby firmy. Jedná se o přepravu zásilky z místa nakládky
až na místo určení, které je v jiné zemi, a to vlastními vozy nebo prostřednictvím smluvních dopravců, včetně vystavení potřebných dokumentů.

Zásilky jsou po celou dobu přepravy pojištěny zákonným pojištěním odpovědnosti silničního dopravce v mezinárodní dopravě (dle úmluvy CMR). Na vyžádání je každému zákazníkovi nabídnuto a poskytnuto pojištění „all risk“ na celou hodnotu zásilky, které kryje všechna rizika.

Sběrná služba - zboží určené na export je sváženo do skladu v Říčanech, kde je rozděleno dle jednotlivých exportních destinací. Následně je kompletováno do několika sběrných kamionů, odjezd sběrného kamionu je u všech destinací minimálně jednou týdně. U importní sběrné služby je zboží přivezené ze zahraničí na terminálu GTL roztříděno
a doručeno tuzemským příjemcům v co možná nejkratší době.

Firma GTL zajišťuje nejen dopravu a spedici, ale také logistiku, resp. skladování v nově zrekonstruovaném areálu
na ulici Černokostelecké ulici č. 1701/6, Říčany u Prahy.

Naše služby:

   - spedice, mezinárodní kamionová doprava a logistika
   - přeprava zásilek - celovozových a kusových
   - skladování
   - specializace na oblast Balkánského poloostrova - import a export
   - doprava zboží do Řecka
   - doprava zboží do Turecka
   - doprava zboží do Bulharska
   - doprava zboží do Rumunska
   - doprava zboží do Makedonie
   - doprava zboží do Srbska
   - po dohodě možná kamionová doprava zboží i do dalších zemí Evropy


GTL pro Vás navrhne vhodný model logistického a dopravního řešení vycházející z Vašich konkrétních požadavků
a objemů přeprav.