GTL

!!! POZOR - ATTENTION !!!


Vážení zákazníci, partneři a příznivci,

bohužel opět došlo k podvodnému jednání a zneužití našeho jména. Na evropských serverech nabízejících prodej ojetých vozidel se objevily podvodné inzeráty s velmi atraktivními cenami různých ojetin, kde je smyšlenou kontaktní osobou Petrakis Nikolaos s Řecka, používající mail nik65p@hotmail.com a telefony +306992450566 nebo +35722007233.
Tato osoba zpočátku komunikuje bez problémů jak po mailu, tak i telefonicky a vše se tváří seriózně. Po zaplacení "zálohy" je kupujícímu sděleno, že vozidlo bylo předáno dopravní společnosti GTL Transport (s webovými stránkami: https://www.gtl-transport.eu), která má být prostředníkem a zároveň dopravcem, jenž vozidlo bude přepravovat na smluvenou adresu dodání. Následně komunikace utichne a uhrazená "záloha" je nenávratně pryč. Uvedená společnost GTL Transport s proklamovanými pobočkami v Německu a Řecku je fiktivní a zneužívá jak jména naší společnosti, tak i jména ředitele Alexandrose Koranise. Od podobných aktivit se zcela distancujeme a již jsme v tomto ohledu podnikli konkrétní právní kroky.
Je možné, že kontaktní identita se v následujících dnech změní, avšak bohužel předpokládáme, že naše dobré jméno bude v tomto podvodném jednání nadále figurovat.


Připravili jsme pro Vás několik informací, jak poznáte podvodnou firmu, kde z Vás snaží vylákat zálohu a nabízené služby nesplnit. Na stránkách nemají uvedeno DIČ a nedá se zkontrolovat na úřadech. Nemají na stránkách uvedeny Koncesní listiny, pojištění (osvědčení od pojišťovny), Certifikát kvality například ISO 9001 - všechny tyto dokumenty lze ověřit na úřadech, pojišťovně, certifikační autoritě atd. (například pro získání certifikátu kvality certifikační autorita kontroluje i několik týdnů firemní procesy i funkčnost firmy na místě v provozovnách firmy) Do podvodné firmy se většinou nedá dovolat a i když se dovoláte, tak Vám uvedené dokumenty nepošlou (to, že kopie těchto dokumentů nemají na stránkách k dispozici je také podezřelé).

Vše Vám doporučujeme ověřit na úřadech, pojišťovně, certifikační autoritě než s někým budete sepisovat smlouvu a platit zálohy, aby jste se nestali další obětí podvodníků.

Není možné, aby toto vše měla v pořádku podvodná firma. Paděláním těchto dokumentů by jen zjednodušili zásah úřadů, policie atd. Jak bychom zjistili, že někdo takto podvádí okamžitě bychom na něj podali trestní oznámeni a to na konkrétní osoby, které by byly uvedeny v padělaných dokumentech, což by bylo daleko rychlejší, než podání trestního oznámení na neznámého pachatele a čekání jestli se podaří podvodníky vypátrat a v případě policejního zjištění, že na jakémkoliv úředním dokladu je něčí falešná identita okamžitě firmu úřady zruší, zablokují podvodný server atd. A cíl podvodníků je ten, aby se to stalo co nejpozději a mohli vybrat více zálohových plateb než takto vytvořenou fiktivní firmu zruší a zmizí s vybranými penězi.


Dear customers, partners and supporters,

unfortunately and repeatedly, we noticed fraudulent behavior and misuse of our name. On European servers offering the sale of used vehicles, fraudulent advertisements appeared with very attractive prices of various types of vehicles, where the fictitious contact person is Petrakis Nikolaos from Greece, using mail nik65p@hotmail.com and phones +306992450566
or +35722007233. This person initially communicates without difficulty both by mail and by telephone, and everything looks serious. Upon the "advance payment", the buyer
is informed that the vehicle has been handed over to the transport company GTL Transport (website: https://www.gtl-transport.eu) to be the intermediary and at the same time
the carrier who will transport the vehicle to the agreed delivery address. Consequently, the communication is silenced and the "advance payment" sum is irretrievably gone.
The company GTL Transport with branches in Germany and Greece is fictitious and abuses both the names of our company and the name of the director Alexandros Koranis.
We are completely distant from such activities, and we have already taken specific legal steps in this matter. It is possible that the contact identity will change in the coming days,
but unfortunately we assume that our good name will continue to figure in this fraudulent behavior.

We have put together some information about how to detect a fraudulent company, which is only trying to trick you into paying an advance payment with no intention to provide the services it offers. The site doesn't state a VAT/tax registration number so it can't be verified with the authorities. Other documents - license, insurance certification, quality certificate such as ISO 9001 etc. - are also missing, because all these documents can be easily verified with the issuing offices. For instance, in order to get a quality certificate the certification authority inspects processes and operations of companies on-site for several weeks or more. Typically, a fraudulent company can't be reached by phone and even if you manage that, the documents will not be provided (the fact that they are not available on their website is suspicious to begin with).

We strongly suggest that you verify everything with the authorities, insurance company, certification authority etc. before signing any contract and paying any advance payments. Don't become another fraud victim.

It is impossible for a fraudulent company to have all this in order. Forging these documents would actually only make police and administrative actions easier. Once you find out somebody cheats in this way, you can file a criminal complaint against specific individuals stated in the forged documents. This makes the process much quicker than a complaint against persons unknown. In that case, first the police need to track down the criminals and in case it is determined that any official document contains a false identity, the authorities can shut down the company or the fraudulent server etc. And the goal of the on-line con-artists is to delay this for as long as possible and to collect as many advance payments as possible before liquidating the company and disappearing with the money.


Podporujeme a doporučujeme

Bohemians 1805 - Český fotbalový klub
David Drahonínský - český paralympionik v lukostřelbě, držitel zlaté a stříbrné olympijské medaile, držitel světového rekordu
Ellada.cz - e-shop s řeckými produkty
Nadace Truck Help pomáhá rodinám, u kterých došlo ke smrti otce jako řidiče z povolání.
MDA Ride je akce pro podporu lidí se svalovou dystrofií.
Řecká obec Praha
Mateřská a Základní škola Koloděje
DMO Pobyy podporují děti s dětskou mozkovou obrnou.