GTL

Uzavírka ulic Černokostelecká a Přátelství postihne i příjezd do naší firmy

3.3.2017 UZAVÍRKA ULIC ČERNOKOSTELECKÁ A PŘÁTELSTVÍ POSTIHNE I PŘÍJEZD DO NAŠÍ FIRMY

Město Říčany nás informovalo o připravované realizaci opravy a rozšíření komunikace v úseku mezi Uhříněvsí a Říčany. Rekonstrukce je plánována na 3 etapy, z nichž první bude
od 6. března do konce dubna v úseku LIDL – hlavní sjezd k naší firmě u půjčovny nářadí, následovat pak bude úsek k odbočce na Kolovraty a poslední etapa bude pokračovat
až ke kruhovému objezdu v Uhříněvsi, kde mají být práce ukončeny v prosinci 2017.

Nejvíce se nás dotkne 1. etapa prací, která vozidlům zablokuje trasu z D1 od Jažlovic. Objízdná trasa do Říčan pro nákladní dopravu v tomto období povede z D1 na Jižní spojku a dále přes Měcholupy a Uhříněves, což bude mít za následek další neúměrné navýšení dopravy na této trase, která již v současných podmínkách často kolabuje. Trasa pro ostatní vozidla povede po vyznačené komunikaci, kterou musí investor a dotčené obce projednat a upravit tak, aby byla pro všechny zúčastněné strany v daných podmínkách akceptovatelná
a průchodná. Při 1. etapě se pro vozidla do 6 tun jako alternativní trasa z D1 uvažuje ulice K Říčanům do Kolovrat a dále pak po Černokostelecké ulici do našeho areálu.

Při 2. a 3. etapě pak bude problematický přístup z Uhříněvsi, kde je v jednání alternativa ulic V Kuťatech (Uhříněves) – Za Podjezdem a K Říčanům (Kolovraty) – Kolovratská (Říčany)
s možností využití trasy přes Benice a Lipany. Je pravděpodobné, že v takovém případě by 1. nebo 2. varianta byly zjednosměrněny, protože se po dobu 2. a 3. etapy rekonstrukce ulic Černokostelecká a Přátelství plánuje vždy zachovat jednosměrný provoz, aby nedošlo k úplné uzavírce. Pro vozidla nad 6 tun pak bude přístup z Prahy během 2. a 3. etapy umožněn pouze přes D1 a Jažlovice. V tuto chvíli jsou však stanoveny jen etapy prací a jejich rozsah, definitivní objízdné trasy nám teprve budou sděleny.

3.3.2017

Podporujeme

Bohemians 1805 - Český fotbalový klub
David Drahonínský - český paralympionik v lukostřelbě, držitel zlaté a stříbrné olympijské medaile, držitel světového rekordu
Nadace Truck Help pomáhá rodinám, u kterých došlo ke smrti otce jako řidiče z povolání.
MDA Ride je akce pro podporu lidí se svalovou dystrofií.
Řecká obec Praha
Mateřská a Základní škola Koloděje
DMO Pobyy podporují děti s dětskou mozkovou obrnou.