GTL

Poptávka v mezinárodní silniční dopravě.
Šest tipů, které vám pomohou ke kompletnímu zadání zakázky

06.05.2015 Poptávka v mezinárodní silniční dopravě.
Šest tipů, které vám pomohou ke kompletnímu zadání zakázky

Často vás tlačí čas a potřebujete cenu za dopravu co nejdříve. Ne každý dopravce nebo speditér však reaguje rychle. A ne u každé spediční, resp. dopravní firmy pracují odborníci,
kteří si s poptávkou rychle poradí.

Zde najdete šest tipů, které vám pomohou, abyste zadali potenciálnímu dodavateli všechny důležité informace.

Místo

V dopravní firmě tvoří zpravidla cca třetinu nákladů spotřeba pohonných hmot (nafty), dalšími náklady jsou leasing, osobní náklady, cestovní náklady, mýto, opravy a údržba, daně
a pojištění. Je tedy jasné, že cena za přepravu se odvíjí v prvé řadě od ujeté vzdálenosti. Ve své poptávce proto nezapomeňte jasně specifikovat místo nakládky, místo vykládky a pokud
je to třetizemní přeprava (mimo Evropskou unii), pak je důležité rovněž místo zaclení, resp. vyclení zboží (pokud nechcete, aby to zajistila dopravní firma za vás). Jasně specifikovat znamená uvést poštovní směrovací číslo a název místa (i zahraničního, které navíc doporučujeme doplnit o kód státu), např. 1020 Sofia (BG).

Čas (termín)

Na čas, resp. termín se můžeme podívat ze dvou hledisek. Prvním je hledisko aktuálnosti. V poptávce nezapomeňte uvést, zda je poptávka aktuální v blízké době (v rozmezí 1-2 týdny
od poptávky), nebo jestli je to orientační cenová poptávka a termín ještě není jasný. A druhým pohledem je hledisko pravidelnosti, tzn. je vhodné již v poptávce uvést,
zda je to jednorázová akce (přeprava pouze jednou, resp. např. jednou za půl roku, jednou za rok), nebo jestli je to přeprava pravidelná (každý týden, 2x za měsíc, 1x za měsíc apod.). Všechna tato hlediska mohou hrát výraznou roli při stanovování ceny.

Zboží a obaly

Jinou péči a upevnění na vozidle, resp. manipulaci na překladištích potřebují volné role s látkami, jinou palety se stroji a jiné např. elektronika v kartonech. Již při výrobě, resp. plánování obchodu se zaměřte na zvolení vhodného přepravního obalu. Nedoporučujeme např. vozit elektroniku v kartonech na volno, ale zafóliované na paletách. Opatřete své zboží, resp. přepravní obal štítky „neklopit“, „křehké“ apod. Již v poptávce informujte dopravce určitě o druhu přepravovaného zboží a zvoleném obalu. Proškolený disponent vám může rovněž poradit ohledně vhodného obalu pro daný produkt. Dalším důležitým faktorem u zboží je jeho hodnota. Odpovědnost dopravce v mezinárodní silniční dopravě je limitována dle úmluvy CMR a může se stát, že neodpovídá do výše hodnoty přepravovaného zboží. Pokud v poptávce uvedete hodnotu, zkušený pracovník dopravní firmy Vám sdělí, zda je to pojištěné v rámci odpovědnosti, nebo jestli doporučuje zásilku připojistit. Dobrá dopravní firma vám zboží posléze při přijetí objednávky připojistí.

Množství, rozměr a váha

Opět faktor, který hraje ve stanovování ceny významnou roli. Může to být počet kartonů, počet palet, množství rolí, počet kusů zboží apod. V poptávce nestačí uvést např. 1 paleta,
ale důležité je uvést i její rozměr vč. výšky (alespoň orientační) a informace o stohovatelnosti. Vhodné uvedení množství a rozměru je např. následující: 60 kartonů 20x40x30cm, celkem 300 kg, stohovatelné a volně ložené, nebo 1 paleta 120x100x120cm, 200 kg nestohovatelná, nebo 10 palet 120x80x60cm, celkem 1000 kg stohovatelné.

Kontakt

Poptávku sice zpravidla odesíláte e-mailem, a tak má disponent vaši e-mailovou adresu, ale doporučujeme uvést i vaše další kontakty (telefon, mobil), aby vás mohl pracovník dopravní firmy v případě potřeby ujasnit si některá data z poptávky rychle kontaktovat.

Deadline

Jiný název pro poslední termín, do kdy potřebujete cenovou nabídku. Někdy je to doba za několik dní, jindy je deadline např. za hodinu. Pro dopravce je důležité vědět, jak rychle nabídku potřebujete.

Podporujeme

Bohemians 1805 - Český fotbalový klub
David Drahonínský - český paralympionik v lukostřelbě, držitel zlaté a stříbrné olympijské medaile, držitel světového rekordu
Nadace Truck Help pomáhá rodinám, u kterých došlo ke smrti otce jako řidiče z povolání.
MDA Ride je akce pro podporu lidí se svalovou dystrofií.
Řecká obec Praha
Mateřská a Základní škola Koloděje
DMO Pobyy podporují děti s dětskou mozkovou obrnou.