GTL

Objednávka v mezinárodní autodopravě
Sedm tipů pro kompletní a správnou přepravní smlouvu

20.7.2015 Minule jsme společně úspěšně prošli kompletní poptávkou. Nyní je čas specifikovat, co všechno má obsahovat objednávka přepravy.

Minule jsme společně úspěšně prošli kompletní poptávkou.

Nyní je čas specifikovat, co všechno má obsahovat objednávka přepravy. Připravili jsme pro vás sedm tipů pro správné objednání mezinárodní silniční dopravy.


Nakládka

V některých objednávkách dopravy se stále objevují nekompletní adresy a kontakty, které jsou však pro správné provedení přepravy klíčové. Místo nakládky musí obsahovat název skladu, název odesílatele, kód nakládky, adresu skladu, kontakt na nakládku (jméno a telefon). Příklad správného uvedení místa nakládky:
Sklad GTL, spol. s r. o.
Czechtra (odesílatel)
Černokostelecká 1701/6
251 01 Říčany u Prahy
Kontaktní osoba: Martin Grus, 272 011 395
Kód nakládky: 20150207

Termín nakládky

Termín nakládky by měl obsahovat nejen datum, ale i čas, resp. rozmezí, kdy je možné zásilku naložit. Příklad správného stanovení termínu: 10.8.2015 od 8:00 do 15:00. Nezapomeňte zohlednit také to, kdy zásilku potřebujete mít na místě vykládky.

Zboží

I při běžné kamionové dopravě je důležité vědět, co se veze za zboží, a to např. i proto, aby dopravce, resp. řidič věděl, jak optimálně to na kamionu upevnit, zabezpečit a jaké k tomu bude potřebovat prostředky. Ve sběrné službě je to o to důležitější, že nejede na jednom autě jedna zásilka, ale vedle sebe, u volných kartonů i na sobě, jsou naloženy různé zásilky z různých materiálů, různých odvětví o různé váze a povaze zboží. Proto nestačí do objednávky napsat, že je to bezpečné a nabalené na paletě. Pokud se jedná o citlivé zboží,
je nezbytné na to dopravce v objednávce upozornit a rovněž nalepit na zásilku štítky „křehké“, „neklopit“, apod. Zde je důležité uvést kompletní rozměry nákladových kusů
(např. kartonů), jejich počet a váhu jednotlivých kusů i celé zásilky.

Hodnota zboží

V mezinárodní kamionové dopravě je důležité počítat s tím, že odpovědnost dopravce je limitována dle úmluvy CMR a může se stát, že za škody tedy neodpovídá do výše hodnoty zboží. Proto do objednávky pokaždé uveďte hodnotu přepravovaného zboží a ověřte si s disponentem dopravní firmy, že je zásilka na tuto hodnotu v rámci odpovědnosti dopravce pojištěna, nebo v opačném případě sjednejte ještě doplňkové pojištění (tzv. připojištění). Částka na objednávce se pak bude skládat jednak z přepravného (dle nabídky nebo ceníku) a jednak z ceny připojištění (na 110% hodnoty zboží). Při přepravě osobních věcí (stěhování) je nutné pojistit každou zásilku (sjednat toto připojištění), protože na tyto přepravy se odpovědnost dopravce dle CMR nevztahuje.

Adresa a termín vykládky

Zde je třeba opět zdůraznit potřebu kompletních kontaktů na vykládku vč. uvedení provozní doby skladu. Nezapomeňte do objednávky proto napsat kontaktní osobu a telefon
na vykládku. Dobrá dopravní firma má na dispečinku pracovníky, kteří ovládají více cizích jazyků a domluví se zpravidla s osobou na vykládce (nakládce), i když ta nemluví anglicky.
Např. v GTL pracují rodilí mluvčí (Řekové, Bulhaři, Turci) a kontakt v Rumunsku je zajišťován přes rumunského zástupce v Bucuresti. O veškerý logistický servis vč. kontaktů a předávání informací se tak postará dopravní firma a nemusíte si s tím dělat starosti.

Cena a platební podmínky

Jak jsme již zmínili výše, může být cena uvedena zvlášť za přepravné a zvlášť za domluvené připojištění. Další položkou může být zastoupení v celním řízení nebo vystavení celních dokumentů. Cenu na objednávce můžete ale uvést i all in (all inclusive) a informaci o tom, co vše tato cena obsahuje, je v tomto případě potřeba dát do poznámky. Dále je třeba napsat, zda je cena bez DPH nebo s DPH. Standardně se do objednávek uvádí částka bez DPH a sazba daně. Např. 10.000,-Kč + 21% DPH. Co se týče platebních podmínek (splatnosti faktury
za přepravu), pak je to po dohodě s dopravcem při předchozí komunikaci (zpravidla poptávce).

Smluvní strany

V objednávce nezapomeňte uvést kompletní adresy dle obchodního rejstříku – Vaší adresu jako objednavatele přepravy a adresu dopravce. Tento kontakt doplňte o DIČ firem
a o telefonický i e-mailový kontakt na Vás.

20.07.2015

Podporujeme

Bohemians 1805 - Český fotbalový klub
David Drahonínský - český paralympionik v lukostřelbě, držitel zlaté a stříbrné olympijské medaile, držitel světového rekordu
Nadace Truck Help pomáhá rodinám, u kterých došlo ke smrti otce jako řidiče z povolání.
MDA Ride je akce pro podporu lidí se svalovou dystrofií.
Řecká obec Praha
Mateřská a Základní škola Koloděje
DMO Pobyy podporují děti s dětskou mozkovou obrnou.