GTL
GTLZPRACOVÁNO DLE MANUÁLU KVALITY č. 04/ 1.1.2021

Řecká 1107, 25081 Nehvizdy
Tel: +420 272 011 384/ +420 323 618 384
Fax: +420 272 011 399
E-mail: gtl@gtl.cz

POLITIKA KVALITYGTL, spol. s r. o.

Politika kvality organizace GTL, spol. s r. o. vychází z koncepce systému managementu kvality organizace. Hlavním cílem organizace je naplnit svoji vizi.

Vizí firmy je být pro výrobní, obchodní a spediční firmy, které se zabývají exportem, importem, dopravou do/z balkánských zemí, zemí Evropy a logistickými službami, významným partnerem ve sběrné službě, který jim umožní prostřednictvím využívání komplexních služeb této firmy snadnou dostupnost cílových destinací. Rovněž chceme být logistickým partnerem pro dlouhodobé skladování i cross-dock v našem skladu.

Aby bylo tohoto cíle dosaženo, musíme se neustále věnovat zlepšování systému managementu kvality s respektováním zájmů zákazníků, zaměstnanců a ostatních zainteresovaných stran (stakeholderů).

Organizace GTL, spol. s r. o. se v rámci své Politiky kvality zavazuje:
1. Vytvářet podmínky pro dodržování platných ustanovení obecně závazných norem, tj. zákonů, nařízení a vyhlášek souvisejících s předmětem naší činnosti.
2. Uspokojovat potřeby zákazníků a trvale zajišťovat vysokou kvalitu služeb formou kontaktu se zákazníkem, důslednou interní komunikací apod.
3. Nabízet nadstandardní služby a trvale zajišťovat konkurenceschopnost námi dodávaných služeb.
4. Motivovat zaměstnance k dlouhodobě zvyšující se odbornosti zaměřené na zvyšování kvalifikace a profesionality.
5. Dodržovat normy kvality, zvyšovat efektivitu práce.
6. Plnit plán a služby v řádném termínu.
7. Rozšiřovat nabídky služeb.
8. Zvyšovat výkonnost společnosti.
9. Provádět výběr dodavatelů externích služeb s ohledem na dosažení nejvyšší kvality.
10. Monitorovat kvalitu dodavatelů externích služeb, vyhodnocovat ji a řešit promptně nedostatky.
11. Dopravně logistický proces zdokonalovat s ohledem na směr a cíl strategického plánu procesu firmy.
12. Sledovat změny vnějšího prostředí a ostatních významných aspektů a pružně na ně reagovat.
13. Analyzovat, hodnotit a řídit rizika s cílem snižování jejich možného dopadu.
14. Sledovat vlivy zainteresovaných stran a volit vhodné kroky a komunikaci ve vztahu ke klíčovým zainteresovaným stranám.


Datum: v Nehvizdech 1.1.2021 Alexandros Koranis
generální ředitelPodporujeme a doporučujeme

Bohemians 1805 - Český fotbalový klub
David Drahonínský - český paralympionik v lukostřelbě, držitel zlaté a stříbrné olympijské medaile, držitel světového rekordu
Ellada.cz - e-shop s řeckými produkty
Nadace Truck Help pomáhá rodinám, u kterých došlo ke smrti otce jako řidiče z povolání.
MDA Ride je akce pro podporu lidí se svalovou dystrofií.
Řecká obec Praha
Mateřská a Základní škola Koloděje
DMO Pobyy podporují děti s dětskou mozkovou obrnou.