GTL

FAQ - často kladené otázky


Před OBJEDNÁNÍM PŘEPRAVY / PŘED NAKLÁDKOU:


Máte ceník přeprav?
K našim zákazníkům přistupujeme individuálně a vzhledem k tomu, že v našem systému lze přepravovat zásilky od malých kartonů až po celé kamiony i do odlehlejších destinací
na Balkáně, nemáme tabulkový ceník, ale kalkulujeme každou jednotlivou přepravu, resp. připravujeme i rozsáhlejší ceníky zákazníkům na míru. Neváhejte kontaktovat naše obchodní zástupce s vaší poptávkou či kalkulací:


Robert Karanikos

e-mail: robert@gtl.cz
gsm: (+420) 722 657 272


Tomáš Ráček

e-mail: tomas@gtl.cz
gsm: (+420) 775 576 728

DO / Z jakých zemí jezdíte?
Specializujeme se na přepravy mezi Českou republikou a zeměmi Balkánského poloostrova. Mezi naše základní destinace patří Řecko, Turecko, Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Kypr, Severní Makedonie a Moldávie. Pro přehled služeb u jednotlivých destinací klikněte zde.

Jak poptám přepravu
Vaše poptávky je z důvodu rychlejší odezvy vhodné zaslat e-mailem na konkrétního pracovníka naší společnosti, který se poptávanou destinací zabývá. Pro přehled kontaktů klikněte zde. Do poptávky je důležité uvést co nejvíce údajů, avšak základními informacemi pro správnou cenovou nabídku jsou: místo nakládky a vykládky (pokud možno i s adresami), rozměry
a hmotnosti všech přepravovaných kusů, případně i požadované termíny nakládky a vykládky, pokud jsou vám již známy. Pokud na adrese nakládky nebo vykládky existují nějaké limity, jako například povolený vjezd vozidel pouze do určité tonáže, požadavek vozidla s hydraulickým čelem a podobně, je důležité na takové skutečnosti v poptávce také upozornit. Důležitou informací je pak i celková hodnota přepravovaného zboží a v případě přeprav do / ze země mimo EU specifikovat, jak bude probíhat zaclení / vyclení zásilky, či zda si tuto službu budete přát zajistit prostřednictvím naší firmy.

Jak objednám přepravu?
Objednávky přijímáme e-mailem nebo faxem, nejprve je však nutné potvrzení možností, termínů a ceny naším disponentem (e-mailem nebo telefonicky). Konkrétní e-mailovou adresu
či telefon najdete pod příslušnou destinací zde.

Jak zjistím tranzitní čas mojí zásilky?
Tranzitní čas se liší podle destinace i velikosti zásilky (zda jede přímo k příjemci nebo přes terminály). U jednotlivých destinací najdete běžné tranzitní časy, termín dodání vám
při konkrétní kalkulaci, resp. objednávce potvrdí i náš disponent. Pro přehled destinací klikněte zde.

Jak správně zabalit zásilku?
Kvalitním zabalením zboží snížíte riziko poškození zásilky při přepravě. Přepravní obal musí odpovídat hmotnosti a rozměrům zásilky. Vždy je třeba myslet na to, že obal chrání zásilku
po dobu celé přepravy.

Jak zabalit zboží do krabice (kartonu)?
- velikost krabice musí odpovídat obsahu – u kartonů, které nejsou zcela plné, může dojít k jejich stlačení, a naopak u krabic, které jsou přeplněné, může dojít k prasknutí
- víko kartonu vždy zabezpečte a produkt uvnitř zajistěte proti pohybu
- používejte pouze kvalitní obalový materiál
- zajistěte produkt proti posunu
- chraňte produkty před možným odřením, resp. poškrábáním povrchu, chraňte citlivé části produktů
- krabice zcela vyplňte fixačním materiálem - bublinkovou fólií nebo pěnou tak, aby se produkty uvnitř kartonu volně nepohybovaly ani při prudším pohybu
- karton musí být pevný a kompaktní
- označte zásilku manipulačními značkami
- obal musí vydržet až pětinásobek hmotnosti jeho obsahu (v případě možnosti stohování kartonů na sebe)
- důkladně oblepte silnou páskou všechny spoje

Naše další doporučení:
- kartony z třívrstvé vlnité lepenky u zásilek do 15 kg
- kartony z pětivrstvé vlnité lepenky při hmotnosti do 30 kg
- speciální vystužení v rozích a bocích zásilek při hmotnosti 30 – 50 kg
- kartony ze sedmivrstvé vlnité lepenky – velmi těžké nebo citlivé zboží
- křehké zboží (keramika, sklo atd.)je nutné zabalit do pevných kartónových krabic a informovat disponenta o tomto obsahu, samotná nálepka FRAGILE nezajistí bezpečnost produktů – důležitý je kvalitní obal

Jak zabalit zboží na paletu?
- používejte jen palety v bezvadném stavu, doporučujeme použít EURO palety
- pokud máte zboží o různé váze, dejte těžší zboží na dno palety a lehčí nahoru
- těžiště palety musí být uprostřed, pokud je to jinak, je nutné o tom informovat disponenta
- stohujte zboží do sloupců nebo pokládejte kartony jako při stavění z cihel
- stohujte zboží na paletě jen do výšky 2m, pokud potřebujete přepravit vyšší paletu, pak to konzultujte předem s naším disponentem
- zboží na paletě by nemělo přesahovat hranu palety (být mimo její půdorysný rozměr), pokud to není možné, musí být přesahy zajištěny tak, aby nemohla být zásilka poškozena
a aby nepoškodila ostatní zásilky při přeprav, a náš disponent musí být o přesahu předem informován
- pokud je možné palety stohovat, bude cena přepravy výrazně levnější, palety v tomto případě musí být na povrchu rovné
- zásilku na paletě zafixujte - stahovací páskou nebo fólii, upevnění musí vést i přes paletu
- paletu zřetelně označte – označení musí být umístěno na boku, nikoli nahoře

Jaké dokumenty jsou potřeba v mezinárodní silniční dopravě?
Ať už se jedná o kamionovou dopravu nebo o přepravu kusových zásilek v mezinárodní dopravě, každou jednotlivou zásilku musí doprovázet nákladní list CMR – tzv. CMR list. Tento přepravní list je klíčový doklad doprovázející zásilku, který poskytuje kompletní informace o zásilce – odesílatele, příjemce, množství, druh zboží, váhu zásilky, atd. Rovněž je zde prostor pro výhrady dopravce či připomínky zákazníka a tedy od správně vyplněného CMR listu se odvíjí následně i odpovědnost dopravce za škodu na zásilce, řešení případné reklamace apod. Při dovozu / vývozu zboží mimo Evropskou unii je nutné vybavit zásilku komerční fakturou nebo pro forma fakturou.

Jak vyplnit správně CMR list?
Vzor správně vyplněného nákladového listu CMR před odesláním zásilky cmr.jpg (1 MB) nebo cmr.pdf (225 kB)
Nákladní list CMR musí vždy obsahovat:
- údaje o odesílateli (celé jméno nebo obchodní název firmy, kompletní adresa)
- údaje o příjemci (celé jméno nebo obchodní název firmy, kompletní adresa)
- počet kusů, druh obalu (karton, paleta apod.), druh zboží (např. dětské pleny, papírové kapesníky apod.)

Co když nemám CMR list, mohu i tak poslat zásilku s vaší firmou?
Ano, pokud jede zásilka přes náš terminál, stačí nám poslat e-mailem údaje uvedené zde a my za vás CMR list rádi vyplníme a vytiskneme. V případě, že zásilka pojede přímo z vaší firmy k příjemci, upozorněte včas našeho disponenta, že nemáte CMR list, a řidič vám prázdný CMR list předá před nakládkou k vyplnění.

Kdy je potřeba komerční faktura a kdy stačí pro forma faktura?
Celní úřady vyžadují u všech zásilek v mezinárodním obchodě fakturu. Pokud je zboží určeno k dalšímu prodeji, je vyžadována komerční faktura, u ostatního zboží postačí pro forma faktura.

Jaké jsou náležitosti faktury při dovozu / vývozu zboží mimo Evropskou unii?
- jméno, adresa a DIČ odesílatele / vývozce
- jméno a adresa (vč. PSČ a telefonního čísla) příjemce
- země původu - zemí původu se v tomto případě rozumí země, ve které bylo zboží vyrobeno – nikoli země, ze které je vyváženo (pokud bylo zboží vyrobeno ve více zemích,
musí být u každé položky vyznačena odpovídající země původu)
- podrobný popis zboží:
- o co se jedná
- z čeho je to vyrobeno
- jaké množství (počet kusů)
- jak se bude používat
Př. 3 kartony nerezových šroubů pro osobní automobily
- množství – jednotlivá a celková množství (počet kusů v krabici, počet krabic v kartonu, počet kartonu na paletě apod.), měrnou jednotku, hmotnost
- jednotková cena a celková hodnota
- měna a její specifický trojmístný kód – např. USD, CAD (znak dolaru nestačí)

Jaká jsou omezení ve vašem systému přeprav?
- hmotnost zásilek – vozíme v exportu i importu zásilky od cca 50 kg do 22 tun v příslušném systému (přeprava kusových zásilek / LTL dokládky / kamionová doprava)
- max. objem (rozměry) zásilek
- podle typu dopravního prostředku – obecně kamionová doprava do 80 cbm, 33 EUR palet, 27 US palet (120x100cm)
- výška palet ve sběrné službě (přepravě kusových zásilek) – standardně do 200 cm, ale po dohodě s disponentem i vyšší
- co nelze vozit v našem systému přeprav
- nevozíme zvířata, rostliny, drahé kovy, cenné papíry, průmyslové vzory, alkohol, tabákové výrobky, zbraně, zboží podléhající rychlé zkáze
- co lze vozit, ale při splnění určitých podmínek
- přepravujeme nebezpečné věci kromě třídy 1 a 7 při splnění všech podmínek, které stanoví ADR, a zboží podtřídy 1.4 S (např. zábavní pyrotechnika).

Jak je to s pojištěním zásilek?
Všechny zásilky jsou pojištěny standardně do výše odpovědnosti dopravce dle úmluvy CMR (tzv. kilogramová cena zásilky), konkrétně do výše 8,33 XDR za 1 kg brutto. XDR je měna zvláštního práva čerpání, jejíž aktuální kurz najdete na stránkách České národní banky.
Př. zásilka o váze 200 kg je pojištěna do výše cca 53.062 Kč (8,33 x 31,85 x 200). Nabízíme doplňkové majetkové pojištění – viz podrobné informace zde.

Jaké dokumenty jsou potřeba k proclení zásilky?
Celní broker bude vždy potřebovat komerční  fakturu a plnou moc k zastupování v celním řízení, nebo je akceptována pro forma faktura v případě, že se jedná o zboží neobchodní povahy, další dokumenty mohou být vyžadovány pro konkrétní zboží (např. produkty na výstavu) nebo pro danou destinaci (např. odlišnosti u Turecka), o konkrétních dokumentech vás bude informovat náš disponent před danou přepravou

V PRŮBĚHU PŘEPRAVY:


Jak mě budete informovat o doručení zásilky?
Ke svým zákazníkům přistupujeme individuálně, je to tedy vždy na předchozí domluvě. Pokud preferujete telefonický kontakt, zavoláme vám po vykládce. Jinak vás můžeme o doručení informovat rovněž prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Příjemci v zahraničních destinacích jsou u přepravy kusových zásilek informováni naším zahraničním partnerem o dojezdu zásilky na terminál a o plánovaném čase doručení.

Jak můžu změnit termín doručení?
Pokud potřebujete doručit zásilku později, nebo ji například zastavit z důvodu nezaplacení za zboží na terminálu, informujte o tom konkrétního disponenta přepravy neprodleně telefonicky a následně to potvrdíme e-mailem.

Mohu změnit místo vykládky zásilky?
Ano, změna místa vykládky v průběhu přepravy je možná, ale může dojít ke změně v ceně přepravného i termínu doručení. A například u Turecka je důležitý i celní úřad vyclení, tam není změna tak jednoduchá a na konkrétní případ se zeptejte našeho disponenta pro turecký export. Kontakt zde.

Může si příjemce vyzvednout zásilku sám v depu v zemi určení?
Ano, předáme vám přímý kontakt na našeho partnera v zahraničí, resp. konkrétního odpovědného pracovníka, se kterým si Vy nebo zahraniční příjemce domluvíte konkrétní termín vyzvednutí zásilky. Adresy skladů jsou na našem webu v sekci Zahraniční partneři – pro přehled partnerů klikněte zde.

Jak mohu podat stížnost?
Pokud máte stížnost na našeho pracovníka nebo na komunikaci, resp. práci našich řidičů, tuzemských či zahraničních partnerů, prosím pošlete nám ji na e-mail: thanasis@gtl.cz. Manažer kvality se každé stížnosti bude individuálně věnovat a prošetří celou událost.

PO DORUČENÍ:


Jak je to s fakturací?
Fakturujeme standardně do 15 dnů od ukončení přepravy. Pokud potřebujete fakturu za přepravu dříve a stačí vám fakturace na základě naskenované kopie přepravních dokumentů, prosím informujte o tom příslušného disponenta, který zajistí dřívější vystavení faktury (např. ihned po přepravě).

Jak je to s reklamací?
- Jak mám postupovat při ztrátě zásilky?
Zaznamenejte množství chybějícího zboží, resp. ztrátu zásilky jako výhradu do přepravního dokladu – CMR listu. Do 7 dnů od plánovaného dodání nám pošlete e-mail nebo dopis s vyčíslením vzniklé škody. Manažer kvality se Vašemu případu bude neprodleně věnovat.
- Jak mám postupovat při poškození zásilky?
1. Vždy zkontrolujte bezvadnost vnějšího obalu přepravované zásilky.
2. Zaznamenejte rozsah poškození jako výhradu do přepravního dokladu – CMR listu. Je důležité zkontrolovat i obsah zásilky (přepočítání kusů, kontrola stavu atd.).
3. Sepište škodní protokol o poškození, resp. chybějícím zboží uvnitř poškozeného obalu a vše vyfoťte. Tento protokol a fotografie nám neprodleně pošlete e-mailem na thanasis@gtl.cz.
Manažer kvality se Vašemu případu bude neprodleně věnovat.
4. Do 7 dnů od vykládky nám pošlete e-mail nebo dopis s vyčíslením škody.

Podporujeme a doporučujeme

Bohemians 1805 - Český fotbalový klub
David Drahonínský - český paralympionik v lukostřelbě, držitel zlaté a stříbrné olympijské medaile, držitel světového rekordu
Ellada.cz - e-shop s řeckými produkty
Nadace Truck Help pomáhá rodinám, u kterých došlo ke smrti otce jako řidiče z povolání.
MDA Ride je akce pro podporu lidí se svalovou dystrofií.
Řecká obec Praha
Mateřská a Základní škola Koloděje
DMO Pobyy podporují děti s dětskou mozkovou obrnou.